094.778.9999

Xem tất cả 6 kết quả

Phòng nghỉ

Diện tích: 33 m2Giường: 2 giường 1,6*2mTối đa: 4 Người
1,000,000  Xem chi tiết
Diện tích: 40 m2Giường: 2 giường 1,6*2mTối đa: 4 Người
1,500,000  Xem chi tiết
Diện tích: 39 m2Giường: 1 giường 2.2*2mTối đa: 2 Người
1,500,000  Xem chi tiết
Diện tích: 35 m2Giường: 2 giường 1,6*2mTối đa: 4 Người
1,200,000  Xem chi tiết
Diện tích: 29 m2Giường: 1 giường 1,8*2mTối đa: 2 Người
700,000  Xem chi tiết
Diện tích: 29 m2Giường: 2 giường 1,6*2mTối đa: 4 Người
600,000  Xem chi tiết